Servis - chlazení a praní

Pro zákazníky značky Romo poskytujeme plný servis od prvního kontaktu, až po vyřešení opravy.

Pokud se na vašem spotřebiči Romo vyskytne závada kontaktujte prosím centrální servis:

CZ tel.: +420 599 529 251, +420 599 529 220
SK tel.: +421 915 473 787

E-mail: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Rady servisu pro spotřebitele

Pro nahlášení reklamace si připravte následující údaje:

 • typ výrobku,
 • výrobní číslo,
 • datum zakoupení,
 • číslo záručního listu,
 • popis závady,
 • přesnou adresu.

Při koupi si zkontrolujte:

 • Zda jste ke spotřebiči obdrželi český návod (pokud jste návod ztratili můžete si jej na těchto stránkách stáhnout ve formátu pdf nebo požádat o něj na marketing@elmax.cz.
 • Zda je u pračky a myčky přívodní hadice.
 • Pokud chcete k vaší pračce či myčce delší odpadní hadici nahlaste to prosím prodejci ještě před koupí, na objednávku dodáme spotřebič s delší hadicí a vy budete platit pouze za hadice ne za práci!
 • U myček a praček vybavených systémem Aqua stop, je třeba nejdříve zkontrolovat tlak vody v místě, kde budete spotřebič zapojovat, zda má hodnotu požadovanou v návodu. Mohlo by se vám stát, že tento systém neotevře přívod právě kvůli nízkému tlaku vody. Dnes již existují ventily, které dokážou zvýšit tlak vody. Na tuto skutečnost se informujte u vašeho instalatéra, je to záležitost, která se vyskytuje u všech spotřebičů vybavených tímto systémem (i u konkurence). Předejdete tak neoprávněné reklamaci.
 • Kupujte spotřebiče u prodejců, kteří vám nabízejí odborné zapojení spotřebiče. Pokud budete spotřebič zapojovat sami, nezapomeňte postupovat podle návodu a odstraňte všechny přepravní blokády.
 • Vždy před prvním použitím si důkladně prostudujte návod!
 • Chladničky a mrazničky nevozte v horizontální poloze tj. naležato. Pokud spotřebič při přepravě naklopíte, nechte jej na 12 hodin před zapojením do sítě stát, tak aby mohla chladící kapalina skapat zpět do kompresoru.
 • Pokud se na spotřebiči vyskytne při převzetí zboží jakákoliv povrchová nebo jiná vada, obraťte se ihned nebo bez zbytečného odkladu na výše uvedenou servisní linku, aby reklamace mohla být správně posouzená a vyřízená. Obal od výrobu nevyhazujte a doporučujeme pořídit fotodokumentaci jak obalu, tak i samotného poškození.